Нижньоворітська громада
Закарпатська область, Мукачівський район

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Про встановлення місцевих податків і зборів на території Нижньоворітської територіальної громади на 2023

Дата: 02.05.2022 13:24
Кількість переглядів: 187

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проєкту рішення Нижньоворітської сільської  ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Нижньоворітської сільської територіальної громади на 2023 рік»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог Закону України від     11.09.2003 № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України від 16.01.2020 № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015  №1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (із змінами і доповненнями).

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

 

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що сільські ради в межах своїх повноважень  приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів, податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиного податку, туристичного збору, збір за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до бюджету сільської територіальної громади та є його бюджетоформуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади села.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання норм Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини бюджету сільської територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку сільської територіальної громади, сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2023 рік».

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2023 рік, податки і збори будуть справлятися по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми села, а саме:

 • утримання дошкільних навчальних закладів (енергоносії, харчування тощо) (12 697,7 тис.грн.);
 • утримання загальноосвітніх шкіл (12 475,3 тис.грн.);
 • утримання мистецької школи  (3 504,9 тис.грн.);
 • інші програми та заходи у сфері освіти (50,0 тис.грн.);
 • керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (освіта) – 1198,9 тис.грн);
 • надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку (6,0 тис.грн.);
 • забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (5 190,9 тис.грн.);
 • заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(95,0 тис.грн.);

 • забезпечення діяльності бібліотек (1038,5 тис.грн.);
 • забезпечення діяльності палаців,будинків культури (516,4 тис.грн.);
 • організація благоустрою населених пунктів (1476,0 тис.грн.);

- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (3460,4тис.грн);

- керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (2100,0 тис.грн.)

 

 

 

Аналіз втрат до сільського бюджету

 

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2023 р.

 

У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2023 р.

Відхилення, тис.грн. (втрати до бюджету )

Ставка, %

Очікуваний обсяг

надходжень тис.грн.

Ставка, % (мінімальна)

 

Очікуваний обсяг

надходжень тис.грн.

1

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

від 0,3% до 0,5% залежно від виду нерухомого майна

518,5

0

0

-518,5

2

Туристичний збір

0,5% для знутрішнього туризму;

1% для в’їздного туризму

134,3

0

0

-134,3

3

Земельний податок

від 0,05 %

до 12%

810,0

0

0

-810,0

4

Єдиний податок

Ігр. - 10%

II гр. -20%

1432,6

0

0

-1432,6

 

РАЗОМ
(втрати до бюджету)

X

2895,4

X

0

-2895,4

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету, спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури  сіл.

Враховуючи, вищевикладене, Нижньоворітською сільською радою розробляється проєкт рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2023 рік» та публікується в засобах масової інформації.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

 

 

Обгрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією органу місцевого самоврядування – сільської ради.

Обгрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо селищна рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

II. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

 • здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;
 • встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб бюджету сільської територіальної громади;
 • встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;
 •  забезпечити додаткові надходження до бюджету сільської територіальної громади, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;
 •  забезпечити своєчасне надходження до бюджету сільської територіальної громади місцевих податків та зборів;
 • забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;
 •  привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.
 

 

III. Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської  ради

та не приймати рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2023 р».

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до

пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню бюджету селищної сільської територіальної громади в можливих обсягах.

Очікувані втрати бюджету сільської територіальної громади в результаті неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори на 2023 рік». складатимуть: 2895,4 тис.грн, що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення сільської територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше).

Альтернатива 2.

Прийняти рішення ««Про встановлення місцевих податків і зборів на 2023 рік» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території громади та відповідне наповнення бюджету сілської територіальної громади, забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету сільської територіальної громади надійде 2895,4 тис.грн. місцевих податків, що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 2023 рік

  За рахунок прийняття максимальних ставок, додатково надійде до бюджету селищної територіальної громади  617,2  тис.грн.,  в тому числі:

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 617,2 тис.грн.

  Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непосильною для платників податків та зборів Нижньоворрітської територіальної громади. В цьому випадку буде перевиконання дохідної частини бюджету сільської територіальної громади, але у зв’язку з надмірним податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати податків та зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, і як наслідок - масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог

Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження  до бюджету селищної територіальної громади від сплати місцевих податків і зборів.

3. Створить сприятливі фінансові можливості влади селищної територіальної громади для задоволення соціальних та інших потреб громади.

4. Вдосконалить відносини між

селищною радою, органом податкової служби, суб’єктами господарювання, пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта, та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.

 

Альтернатива 3

1 .Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету.

2.Спрямування надлишків на соціально- економічний розвиток.

 

 

 

 

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку в сумі 810,0 тис.грн.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обгрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільською радою, органом податкової служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Сплата податків за запропонованими ставками в сумі: 2895,4 тис.грн.

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету сільської територіальної громади.

Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок податків та зборів, призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за їх несвоєчасну сплату.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб ’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарюванн я, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

 

0

0

149

149

149

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0%

100%

100%

100%

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

 

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку та орендної плати, в сумі 810,0 тис.грн.

 

 

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування. Вдосконалить відносини між сільською радою, органом податкової служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 1-7 до цього АРВ.

Альтернатива 3

Відсутні

За рахунок прийняття максимальних ставок, додаткові витрати будуть 617,2 тис.грн., в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 617,2 тис.грн.

Надмірне податкове навантаження та штрафні санкції за несвоєчасну сплату платежів (пеня та 20% штрафних санкцій), може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території громади, зменшення кількості робочих місць.

 

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»).

0

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»).

0

Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта).

0

 

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

 

 

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує

існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню бюджету сільської територіальної громади  в можливих обсягах.

Очікуванні втрати бюджету сільської територіальної громади в результаті неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори на

2023 рік»  складатимуть  2895,4 тис.грн,  що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення сільської територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних дошкільних навчальних закладів та інших соціальних програм).

 

Альтернатива 2

2- цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території громади та відповідне наповнення бюджету сільської територіальної громади,  забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування.         До бюджету сільської територіальної громади надійде 2895,4 тис.грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми (бюджет участі, людський капітал, тощо) Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

 

Альтернатива 3

3- цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно

зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини бюджету селищної територіальної громади, а саме:  існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект,  в результаті якого відбудеться зменшення надходжень до селищного бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

Рейтинг результативності

 

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 1

Держава: Відсутні

Громадяни: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

Суб’єкти господарювання:Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держава: Відсутні

Громадяни:Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Витрати:

Сумарні витрати,

2895,4 тис.грн.

Зменшення надходжень до бюджету сільської територіальної громади, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади.

Альтернатива 2

Держава: надходження додаткових коштів до бюджету сільської територіальної громади та спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально- економічний розвиток громади.

Громадяни:

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками.

Запровадження корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 1-7 до цього АРВ.

 Сумарні витрати

2895,4 тис.грн.

Стабільне наповнення бюджету сільської територіальної громади, виконання програм соціально - економічного розвитку громади, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць.

 

 

 

 

Альтернатива 3

Держава:

Максимальні надходження коштів до бюджету сільської територіальної громади.

Спрямування надлишків на соціально - економічний розвиток громади.

Громадяни:

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету сільської територіальної громади.

 Суб’єкти господарювання: Відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його  оприлюдненням в друкованих ЗМІ Громадяни: Надмірне податкове навантаження.

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території сільської  ради. Сумарні витрати,

3512,6 тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надмірне податкове навантаження, призведе до ризику переходу суб’єктів підприємницької  діяльності в «тінь», як наслідок зменшення робочих місць та розміру заробітної плати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 буде.

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 2

Цілі прийняття проєкту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2023 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До бюджету сільської територіальної громади надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податків і зборів.

 

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини бюджету сільської територіальної громади. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині несплати місцевих податків і зборів.

 

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 - встановлення економічно - обґрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Нижньоворітської сільської ради.

 

 1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Нижньоворітської сільської ради, аналітичних показників Воловецькоїдержавної податкової інспекції Головного управління ДПС у Закарпатській  області, інформації фінансового відділу сільської ради, відділу архітектури, містобудування, земельних ресурсів, комунального майна і господарства та захисту довкілля Нижньоворітської сільської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2023 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Розробка проєкту рішення Нижньоворітської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2023 р.» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування,
  фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

 

 1. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Запропонований термін дії акта:

один рік

Обгрунтування запропонованого терміну дії акта:

     У разі, якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та зборів, селищна рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки справляються, виходячи з норм Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків і зборів (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Забезпечення відповідних надходжень до бюджету  сільської територіальної громади від сплати місцевих податків і зборів.

 

Основними показниками результативності акта є:

 • створення фінансових можливостей сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;
 • кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;
 • розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта.

 

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2023 р.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету, в тому числі:

2895,4 тис.грн.

 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

518,5 тис.грн.

 

- туристичний збір

134,3 тис.грн.

 

- плата за землю (ставка земельного податку)

 

810,0 тис.грн.

 

- єдиний

1432,6 тис.грн

2

Кількість суб' єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, один.

28/3729

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акта, грн.

2895,4

4

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкт.

2

5

Рівень поінформованості суб' єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, % Оприлюднені повідомлення, проєкт рішення, АРВ:

 • на офіційному сайті Нижньоворітської сільської ради;
 • на стенді Нижньоворітської сільської ради.

100%

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження  результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Нижньоворітської сільської ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні:

 • аналітичні показники Воловецької державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Закарпатській області;
 • інформація фінансового відділу, відділу архітектури, містобудування, земельних ресурсів, комунального майна і господарства та захисту довкілля Нижньоворітської сільської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом. Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом. Проведення відстеження результативності буде здійснюватися за допомогою статистичного методу.

 

 

Сільський  голова                                                                   Іван ГРИГА

 

 

 

 

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу

 

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання та вигоди органу місцевого самоврядування при впровадженні альтернативи 2 (прийняття регуляторного акту «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Нижньоворітської сільської територіальної громади» (альтернатива 1)

                                                                                                                          

                                                                                                       

Показники

Юридичні особи — власники об’єктів нерухомості

Фізичні особи — власники об’єктів нерухомості

Разом

разом

житлова

нежитлова

разом

житлова

нежитлова

1

2

3

4

5

6

7

8

Кількість платників податку, осіб:

 

 

 

 

 

 

 

- на 01.01.2021 р.

20

1

19

129

114

15

149

- на 01.01.2022 р.

20

1

19

129

114

15

149

- на 01.01.2023 р.

20

1

19

129

114

15

149

Відхилення від

2021 року (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

Надходження, тис. грн.:

 

 

 

 

 

 

 

 

- факт за 2021 р.

319,4

4,4

315,0

198,2

71,1

127,1

517,6

- очікувані за 2022 р.

303,0

3,0

300,0

127,0

70,0

120,0

430,0

- прогноз від запропонованого регулювання на 2023 р. (від фізичних осіб кошти надійдуть у 2024 році)

 

 

355,8

 

 

8,1

 

 

347,7

 

 

162,7

 

 

78,5

 

 

84,2

 

 

518,5

Розрахункові від запропонованого регулювання за п’ять років*

1779,0

40,5

1738,5

813,5

392,5

421,0

2592,5

 

Надходження, тис. грн.

 

 

355,8

 

 

8,1

 

 

347,7

 

 

162,7

 

 

78,5

 

 

84,2

 

 

518,5

 

            * розрахункові надходження від запропонованого регулювання за 5 років визначено з урахуванням прогнозної мінімальної заробітної плати на 2023 рік (лист Міністерства фінансів України від 09.06.2021 №05110-14-6/18181 «Про прогнози  місцевих бюджетів на 2022 рік»). Обсяг надходжень може коригуватися в разі зміни розміру мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні.

За інформацією фінансового відділу Нижньоворітської сільської  ради  станом на 01.01.2022 року у Нижньоворітській сільській територіальній громаді обліковано платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 139 особи, які є власниками житлової/нежитлової нерухомості, з них фізичних осіб – 119, юридичних осіб – 20.

Прогноз надходжень складе :

- фізичним особам, які є  власниками об’єктів житлової нерухомості -  0,3*7176:100*3 646,10=78 493,24  грн.;

- фізичним особам, які є  власниками об’єктів нежитлової нерухомості -0,3*7176:100*3909,78 = 84 169,74  грн.;

- юридичним особам,  які є  власниками об’єктів житлової нерухомості  -0,5*7176:100*226,41 = 8 123,59 грн.

- юридичним особам,  які є  власниками об’єктів нежитлової нерухомості  -0,5*7176:100*9690,83 =  347 706,98 грн.

Розрахунок площі визначено таким методом: співвідношення фактичних надходжень 2021 року до вартості 1 кв.м. нерухомості за відповідний період.

Так розраховано по:

- фізичним особам, які є власниками об’єктів житлової нерухомості —
71 099:(0,3 х 6 500:100) = 3 646,10  кв. м;

- фізичним особам, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості —
127 068:(0,5* 6 500:100) = 3 909,78 кв. м;

- юридичним особам, які є власниками об’єктів житлової нерухомості —
4 415:(0,3*6 500:100) = 226, 41 кв. м;

            - юридичним особам, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості —
314 952:(0,5*6 500:100) = 9 690,83 кв. м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу

 

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання  та вигоди органів місцевого самоврядування при збільшенні ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до максимального, установленого законодавством (альтернатива 3)

 

                                                                                                       

Класифіка-ція будівель

Фактичні надходження за 2021 рік,

тис. грн. /вартість

1 кв. м (грн.)

Розмір ставки від мінімальної заробітної плати, установ-

леної на 01.01.2023, %

Вартість

1 кв. м, грн.

Розрахункова чисельність на 2023 рік,

осіб

Розра-хункова площа нерухумості*,

кв. м

Прямі витрати суб’єктів господарювання на сплату податку / над-ходження до бюджету громади, тис. грн.

перший рік регулювання

за п’ять років**

1

2

3

4

5

6

7 = 6 х 4

8

Будівлі житлові, що перебувають у власності:

75,5

1,00

65,0

 

 

115

3 872,51

251,7

1 258,5

- фізичних осіб

71,1/1,95

1,00

 

65,0

114

3 646,10

237,0

1 185,0

-юридичних осіб

4,4/1,95

1,00

65,0

1

226, 41

14,7

73,5

Будівлі не-житлові, що перебувають у власності:

442,0

 

 

 

1,00

65,0

34

 

 

 

 

13 600,61

884,0

4 420,0

- фізичних осіб

127,1/3,25

1,00

65,0

15

3 909,78

254,1

1 270,5

- юридичних осіб

314,9/

3,25

1,00

65,0

19

9 690,83

629,9

3 149,5

Разом

320,1

1,00

 

149

17 473,12

1135,7

5678,5

 

* Розрахунок площі житлової та нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, визначено таким методом: саіввідношення фактичних надходжень у 2021 році до вартості 1 кв.м нерухомості за відповідний звітний період. Для обрахунку розрахункової площі для оподаткування та прогнозних надходжень від запровадження регуляторного акта враховувалися фактичні надходження у 2021 році, оскільки прогнозні надходження на 2023 рік є розрахунковими та можуть змінюватися від чисельності платників податку та інших економічних факторів.

** Розрахункові надходження від запропонованого регулювання за 5 років визначено з урахуванням прогнозної мінімальної заробітної плати на 2023 рік. Обсяг надходжень може коригуватися ви разі зміни розміру мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні.

 

 

Додаток 3

до аналізу регуляторного впливу

 

Розрахунок вартості 1 кв. м об’єкта нерухомості при застосуванні максимальної ставки податку (альтернатива 3)

 

Найменування

Середній розмір ставки на 2022 рік від мінімальної заробітної плати, установленої на 01.01.2022 р.,

%

Розмір ставки від мінімальної

заробітної плати, установленої на 01.01.2023 р., %

Вартість 1 кв. м,

 грн.

Відхилення, грн.

за середнім розміром ставки   2022 р.

за максимальним розміром ставки

Будівлі житлові, що перебувають у власності:

- фізичних осіб

0,3

1,00

2,2

65,0

+62,8

- юридичних осіб

 

0,3

 

1,00

 

2,2

 

65,0

 

+62,8

Будівлі нежитлові, що перебувають у власності:

- фізичних осіб

0,5

1,00

3,6

65,0

+61,4

- юридичних осіб

0,5

1,00

 

3,6

65,0

+61,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до аналізу регуляторного впливу

 

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання та вигод органів місцевого самоврядування при встановленні ставок єдиного податку (альтернатива 2)

 

Для суб’єктів господарювання – платників єдиного податку I групи

 

 

%,  від прожиткового мінімуму, установленого на

Сума оплати за місяць, грн.

Сума оплати, грн.

Прогнозна кількість платників податку

Сума надходжень,

грн.

Прогнозований розмір надходжень до бюджету Нижньоворітської сільської територіальної громади за п’ять років

01.01.

2022

01.01.

2023

01.01.

2023

01.01.

2024

У перший рік (стартовий рік упровадження регулювання)

Періодична (зв наступний рік)

У перший рік (стартовий)

Періодична (за наступний рік

У перший рік (стартовий рік упровадження регулювання)

Періодична (за наступний рік)

 

2 =

2 684грн. х 1*

2 =

2 880грн.

 х 1*

1

 

2

3

4 = 2 х

12 міс.

5 = 3 х

12 міс.

6

7

8 =

6 х 4

9 =

7 х 5

10 =

9 х 4 роки +8

10

268,40

288,00

3220,80

3456,00

17

17

54753,60

58752,00

289 761,60

         * при розрахунку враховано розмір прожиткового мінімуму у 2023 році – 2 684,00 грн., 2024 році – 2 880,00 грн. . (лист Міністерства фінансів України від 09.06.2021 №05110-14-6/18181 «Про прогнози  місцевих бюджетів на 2022 рік»).

                Обсяг надходжень може бути відкоригований у разі зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на законодавчому рівні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до аналізу регуляторного впливу

 

 

Для суб’єктів господарювання – платників єдиного податку II групи

 

 

% від прожиткового мінімуму, установленого на

Сума оплати за місяць, грн.

Сума оплати, грн.

Прогнозна кількість платників податку

Сума надходжень,

грн.

Прогнозований розмір надходжень до бюджету Нижньоворітської сільської територіальної громади на п’ять років

01.01.

2023

01.01.

2024

01.01.

2023

01.01.

2024

У перший рік (стартовий рік упровадження регулювання)

Періодична (зв наступний рік)

У перший рік (стартовий)

Періодична (за наступний рік

У перший рік (стартовий рік упровадження регулювання)

Періодична (за наступний рік)

 

2=

7176 грн. х 1*

2=

7 665 грн. х 1*

1

 

2

3

4= 2  х

12 міс.

5=3 х

12 міс.

6

7

8=6 х 4

9=7 х 5

10=9 х 4 роки +8

20

1435,2

1533,0

17222,40

18396,00

80

80

1 377 792,00

1 471 680,00

7 264 512,00

 

                * при розрахунку враховано розмір мінімальної зарплати  у 2023 році 2 684,00 грн., 2024 році – 2 880,00 грн. (лист Міністерства фінансів України від 09.06.2021 №05110-14-6/18181 «Про прогнози  місцевих бюджетів на 2022 рік»).

                Обсяг надходжень може бути відкоригований у разі зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на законодавчому рівні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до аналізу регуляторного впливу

 

Аналіз втрат до бюджету Нижньоворітської сільської ради

 

з/п

Назва показника

 

У разі прийняття рішення про встановлення розмірів ставок туристичного збору

 

У разі не прийняття рішення про  встановлення розмірів ставок туристичного збору

 

 

Відхилення в 2023 році,

тис. грн.

 

 

Відхилення в 2024 році,

тис. грн

 

 

Відхилення за 5 років

(2023-2027),

тис. грн

Ставка,

%

Очікуваний обсяг надходжень у 2023 році, тис.грн.

Очікуваний обсяг надходжень у 2024 році, тис.грн.

Очікуваний обсяг надходжень за 5 років (2023-2027) тис.грн.

Ставка, %

 

Очікуваний обсяг надходжень у 2022 році, тис.грн

Очікуваний обсяг надходжень у 2023 році, тис.грн

Очікуваний обсяг надходжень за 5 років, тис.грн

1

Туристичний збір

0,5% - для внутрішнього туризму

 

134,3

 

 

 

 

 

 

143,5

 

 

 

 

 

 

708,3

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

0

134,3

143,5

 

 

 

 

 

 

708,3

 

 

Разом (втрати до бюджету)

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

134,3

 

143,5

 

708,3

 

 

 

 

 

 

Для розрахунку прогнозних показників суми витрат суб’єктів малого (мікро) підприємництва враховувалися основні прогнозні макропоказники економічного й соціального розвитку України . (лист Міністерства фінансів України від 09.06.2021 №05110-14-6/18181 «Про прогнози  місцевих бюджетів на 2022 рік»).: на 2023 рік прогнозований розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня 2023 року – 7176,00грн. Відповідно 0,5% від 7176,00 грн. складе 35,88 грн., 1 % від 7176,00 грн. складе 71,76 грн.

Прогноз надходжень на 2023 рік складе :

 • внутрішній туризм – 468 тур.діб*8* (7176,00грн.*0,5%) = 134 334,72 грн.;

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 09.06.2021 №05110-14-6/18181 «Про прогнози  місцевих бюджетів на 2022 рік» на 2024 рік прогнозований розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня 2024 року – 7665,00 грн. Відповідно 0,5% від 7665,00 грн. складе 38,33 грн., 1 % від 7665,00 грн. складе 76,65 грн.

Прогноз надходжень на 2024 рік складе :

 • внутрішній туризм – 468тур.діб*8*(7665,00 грн.*0,5%) =  143 507,52 грн.;

Відповідно прогноз надходжень за 5 років складе:

 • 134 334,72  грн. + 4*(143 507,22 грн.) =  708 363,60 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

до аналізу регуляторного впливу

 

 

Показники надходжень земельного податку

                                               у 2021-2023 роках                                                   тис. грн.

Показники результативності

Показники на 2021 рік

Плановий обсяг на 2022 рік

Прогнозний обсяг на 2023 рік

Земельний податок з юридичних

753,3

660,0

660,0

Земельний податок з фізичних осіб

139,4

150,0

150,0

Разом:

892,7

810,0

810,0

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                        Іван ГРИГА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь