A A A K K K
для людей із порушенням зору
Нижньоворітська громада
Закарпатська область, Мукачівський район

Проект рішення про затвердження схеми вивезення твердих побутових відходів на території Нижньоворітської сільської ради

Дата: 02.05.2022 13:08
Кількість переглядів: 181

                                                                                                                                        Проект

                                   НИЖНЬОВОРІТСЬКА    СІЛЬСЬКА   РАДА

                   МУКАЧІВСЬКОГО   РАЙОНУ   ЗАКАРПАТСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                              _______ СЕСІЯ   VIII СКЛИКАННЯ   

                                                              РІШЕННЯ

 ___. _____. 2022                           село Нижні Ворота                            №____

 

Про затвердження схеми вивезення

твердих побутових відходів на території

Нижньоворітської сільської ради

 

         Керуючись п. 22 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 21 Закону України “Про відходи”, Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. №1173 “Питання надання послуг з вивезення побутових відходів” задля врегулювання питання, щодо вивезення твердих побутових відходів з населених пунктів Нижньоворітської сільської ради, Нижньоворітська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити схему вивезення твердих побутових відходів на території Нижньоворітської сільської ради (Додаток 1).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних   відносин, природокористування,  планування    території, будівництва, архітектури, охорони    пам’яток, історичного    середовища   та благоустрою .

 

         Сільський голова                                                                        Іван ГРИГА

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії

Нижньоворітської сільської ради

№____ від __.___.2022 р.

 

Схема вивезення твердих побутових відходів

на території

Нижньоворітської сільської ради

 

1. Пояснювальна записка.

 

1.1. Обґрунтування необхідності розроблення схеми вивезення твердих побутових відходів на території Нижньоворітської сільської ради.

Розроблення схеми вивезення твердих побутових відходів на території Нижньоворітської сільської ради спрямоване на реалізацію державної політики України у галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я населення територіальної громади від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії людини і природи.

Використання застарілих технологій виробництва та обладнання, низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об’єктів, низький рівень екологічної свідомості населення призвели до значної деградації довкілля, надмірного забруднення поверхневих вод та земельних ресурсів, нагромадження у великій кількості відходів життєдіяльності людини.

Як рідкі, так і тверді відходи погіршують умови проживання населення, забруднюють довкілля, негативно впливають на санітарний стан населених пунктів та здоров’я людей. Фекалії, гній, сеча, рештки продуктів, трупи тварин, розкладаючись, виділяють смердючі гази. Крім того, вони містять патогенні мікроорганізми і є небезпечними в епідемічному відношенні.

Отже, раціональна очистка населеного пункту від відходів є одним із найважливіших заходів у справі санітарної охорони ґрунту, води і повітря, невід’ємним елементом впорядкування населеного пункту і одним з основних заходів профілактики кишкових інфекцій і глистяних інвазій, а тому вирішення проблеми санітарної очистки населеного пункту приведе до поліпшення екологічної ситуації, сприятиме захисту життя і здоров’я його населення.

 

2. Паспорт Нижньоворітської сільської ради.

 

Всього населених пунктів – 11

населення – 10 898 осіб.

 

3. Дані щодо стану прибирання населених пунктів  Нижньоворітської сільської ради

 

Вивезення твердих побутових відходів з населених пунктів Нижньоворітської сільської ради проводять шляхом їх вивезення за межі населеного пункту на сміттєзвалище Воловецької селищної ради.

Отже, очистка населених пунктів полягає у плановому збиранні, тимчасовому зберіганні, вивезенні відходів. Роботи проводяться в найкоротші строки і регулярно. Кожний з цих заходів до мінімуму зводить можливість контакту людини з відходами, починаючи з моменту їх збирання і до вивезення. Усі процеси по можливості максимально механізовуються.

 

4.Організація і технологія збирання та транспортування побутових відходів.

 

4.1. Збирання твердих побутових відходів в населених пунктах Нижньоворітської сільської ради здійснюється з територій:

– загального користування;

– прибудинкових.

4.2. Збирання ТПВ здійснюється за  контейнерним методом шляхом використання найбільш ефективних і безпечних технологій за мінімальних економічних витрат, найбільш вигідних для  села схем і методів збирання і перевезення ТПВ, з урахуванням щільності забудови, розміщення сміттєзвалищ, у порядку, визначеному законом та методом збору та вивезення сміття з контейнерних майданчиків.

4.3 . Періодичність збирання та вивезення ТПВ  визначається з огляду на чисельність населення, норми накопичення і терміну їх зберігання не рідше одного разу в місяць.

4.4. На території місць загального користування (зупинках громадського транспорту, у садах, парках, біля входів до магазинів, підприємств громадського харчування (бари, кафе, їдальні тощо), побутового обслуговування, культурно-розважальних закладів, навчальних та лікувально-профілактичних закладів, біля входів в офіси, організацій, установи і підприємства тощо) встановлюються урни. Урни очищуються від ТПВ протягом дня в міру їх наповнення.

4.5. Відходи, що знаходяться на території міста і сіл які не мають власника, або власник яких невідомий (безхазяйні відходи), є власністю територіальної громади. Порядок їх збирання та вивезення визначається правилами благоустрою.

4.6. Перевезення ТПВ здійснюється спеціально обладнаними для цього автотранспортними засобами відповідно до чинного законодавства.

4.7. Суб’єкти господарювання, що здійснюють вивезення ТПВ, зобов’язані забезпечити матеріально-технічну базу:

4.8. Спеціально відведені для тимчасового зберігання ТПВ земельні ділянки огороджуються та утримуються з дотриманням вимог санітарних норм при поводженні з відходами;

4.9. Вчасне коригування графіків вивезення ТПВ, періодичності вивезення, та схем руху проводиться виконавчим комітетом сільської ради або комунальним підприємством з обов’язковим погодженням з виконкомом сільської ради.

4.10. Зібрані ТПВ перевозять за планово-регулярною подвірною системою або за заявкою. За планово-регулярною системою ТПВ перевозяться з території обслуговування на договірних засадах, без спеціальних замовлень, з установленою періодичністю, за чітким маршрутним графіком.

4.11. За планово-регулярною системою перевезення ТПВ здійснюється на підставі діючої угоди (договору) з приведенням розбивки по кварталах об’ємів утворених ТПВ та умов розрахунків. Учасники угод (договорів) періодично уточнюють обсяги робіт з перевезення ТПВ.

4.12. Основою для встановлення режиму перевезення ТПВ є загальна кількість відходів, відстань до місць обслуговування, тип спецавтотранспорту та його продуктивність, необхідність обов’язкового дотримання графіку перевезення ТПВ.

4.13. Маршрут спецавтотранспорту відображається у вигляді схеми його переміщення , вказаною кількістю пунктів збирання ТПВ, періодичністю перевезення за днями тижня.

4.14. При перевезенні ТПВ не повинно забруднюватися навколишнє середовище.

 

  1. Методика розрахункових обсягів робіт.

 

Розрахунковим періодом є календарний місяць. Вивезення тпв для громадян є безкоштовним. У разі зміни вартості послуги по вивезенню ТВП споживачів таких послуг повідомляють не пізніше ніж за 30 днів до введення (зміни) таких тарифів.

Вартість вивезення ТВП від юридичних осіб будь-якої форми власності та підприємців чи господарюючих суб’єктів зокрема і міської ради чи її структурних підрозділів, встановлюється на договірних засадах.

 

6. Механізм розрахунку необхідної для прибирання кількості спецмашин і механізмів за видами робіт.

 

Розрахунок необхідного інвентарю та автомеханізмів для прибирання та збору твердих побутових відходів проводиться на підставі визначення технології прибирання, якісного складу та кількості накопичення твердих побутових відходів, періодичності вивезення та місця тимчасового їх складування або утилізації, марки та вантажопідйомності автомобіля, інших об’єктивних чинників. У разі неможливості придбання чи застосування спецмашин, необхідно передбачити можливість обладнання чи переобладнання автомашин для перевезення твердих побутових відходів у відповідності до вимог чинного законодавства та правил поводження з твердими побутовими відходами.

 

7. Розрахунок капіталовкладень на заходи щодо  прибирання території населеного пункту.

 

Капіталовкладення на заходи щодо санітарної очистки і прибирання території населеного пункту повинні передбачати кошти, як на придбання необхідного інвентарю та авто техніки (або кошти на її оренду), так і кошти на утримання у відповідності до санітарних норм і правил благоустрою території тимчасового місця зберігання твердих побутових відходів.

 

8 . Вивезення ТПВ.

 

  1. ВИВЕЗЕННЯ ТПВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ згідно графіку. Якщо з будь-яких причин не відбулося вивезення ТПВ то таке вивезення продовжується протягом наступного дня.
  2. Сільський голова за узгодженням з виконкомом міської ради має право запроваджувати додаткову кількість вивезення ТПВ.

3. Всі господарюючі суб’єкти (юридичні особи, фізичні-особи підприємці та ін.), які проводять свою діяльність в адміністративних межах Нижньоворітської сільської ради, укладають угоди на вивезення тпв з комунальними підприємствами по вивозу тпв самостійно і в разі наявності таких угод надають сільській раді копію договору.

 

10. Прикінцеві положення.

 

  1. Дана Схема вивезення твердих побутових відходів на території Нижньоворітської сільської ради набирає чинності із дня затвердження та прийняття рішення сесії сільської ради і діє до того моменту доки рішенням Нижньоворітської сільської ради її дія не буде припинена.

 

Секретар ради                                                                             Наталія ГАФИНЕЦЬ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь