Нижньоворітська громада
Закарпатська область, Мукачівський район

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території.

Дата: 20.12.2021 16:27
Кількість переглядів: 191

Фото без опису

                                                            ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
проекту детального плану території (згідно Розпорядження Мукачівської РДА від 30.03.2021 року №121) з метою зміни цільового призначення земельної ділянки 02.01 «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на землі комерційної діяльності – 03.08 «для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування» для обслуговування готельного комплексу  на земельній ділянці, що розташована за межами населених пунктів на території Нижньоворітської (Верхньоворітської) сільської ради, Мукачівського р-ну (Воловецького р-ну), Закарпатської області, площею 0,2000 га з кадастровим номером 2121582500:02:004:0040.

 

  1. Замовник: Нижньоворітська сільська рада (Мукачівська РДА)

Юридична адреса: 89130, Закарпатська область, Мукачівський район, с.Нижні Ворота, вул. Центральна, 114, тел.03136-41268, http://nizhnovoritska.gromada.org.ua/

 

         2. Вид та основні цілі документа державного планування:

         Проект детального плану території з метою використання її для розміщення об’єкту комерційного призначення на території Нижньоворітської (Верхньоворітської) сільської ради, Мукачівського (Воловецького) району, Закарпатської області, розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови земельної ділянки та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

 

         3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

 

         Об’єкт цього дослідження (одна земельна ділянка), знаходиться в центральній частині в с.Верхні Ворота.

         Загальна площа земельної ділянки 0,2000 га, кадастровий номер 2122782500:02:004:0040.

                 

         Запроектований об’єкт для житлової відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019  «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

 

         4. Ймовірні наслідки від господарської діяльності.

         А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).

         У процесі будівництва та експлуатації не передбачається виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме:

        

         Відходи.

         Відходи, (побутове сміття), що будуть утворюватися під час експлуатації збираються в контейнери, та вивозяться спеціалізованим організаціями згідно графіку та по мірі необхідності.

         У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

        

          Поверхневі та підземні води.     

Дощові води передбачено відводити з території об’єкту по спланованій поверхні до дощеприймальних лотків в систему дощової каналізації.

Відведення господарсько-побутових стоків передбачено у закриту внутрішньо майданчикову систему господарсько-побутової каналізації, та їх очистки на запроектованих локальних очисних спорудах.

Очищені стоки передбачається зберігати в герметичній ємкості, з повторним використанням у господарській діяльності для технічних потреб.

        

Ґрунт та надра.

         У процесі будівництва та експлуатації цього об’єкту підприємницької діяльності створення додаткових негативних впливів на ґрунт та надра не передбачається.        

         Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу.    Всі майданчики, під’їзди та доріжки передбачаються з влаштуванням мощення з елементів ФЕМ. Типи покриття прийняти із дотриманням діючих норм, виходячи з експлуатаційної доцільності.

        

Атмосферне повітря.

         Шкідливий вплив на атмосферне повітря від господарської діяльності не передбачається.

        

Акустичний вплив.   

Під час будівництва, від роботи будівельної техніки можливе виконання тимчасового додаткового шумового навантаження.

Під час експлуатації рівень технологічного шуму встановлених норм не перевищуватиме.

        

Світлове, теплове та радіаційне забруднення. 

         Очікування перерахованих впливів від діяльності не передбачається.

        

         Флора та  і фауна.

         З огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

         При реалізації проекту не передбачається знищення (видалення) рідкісних або цінних рослин чи будь-яких тварин.     

        

         

         Геологічне середовище.

         Очікується позитивний вплив.

 

         Технологічні  ризики - аварії,  що можуть вплинути на здоров’я населення.

         Б)  Для територій з природоохоронним статусом:

         Запроектований обєкт знаходиться на достатній віддалі від річки Латориця, таким чином не має впливу на  природоохоронний об’єкт.

         В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

         Виконання та реалізація детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

         5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

         Альтернативні земельні ділянки для розміщення такого об’єкту, які би відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам на території села не розглядаються.

 

         6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення:

-  щодо охорони атмосферного повітря;

-  охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;

-  заходи щодо пожежної безпеки;

-  відновлювальні та охоронні заходи.

         Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

         7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

         Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

  • проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території;
  • заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами.

        

         Заходи щодо пожежної безпеки.

         Витримані протипожежні відстані.

         На території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів.

         Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.

 

         Захисні заходи цивільної захисту (цивільної оборони).

         Захисні споруди на території об’єкту проектом не передбачені.

         Під час небезпеки евакуація працівників планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з місцевим представництвом ДСНС України у Закарпатській області.

         Запобігання можливості проведення диверсійних або терористичних актів і стороннього втручання в діяльність об’єктів.

         Для забезпечення безпечного функціонування об’єкту і запобігання можливих терористичних актів на його території рекомендується:

-  передбачити освітлення входу та прилеглої території в нічний час.

-  передбачити заходи щодо пожежної безпеки для об’єкта;

- збереження та раціональне використання енергетичних ресурсів шляхом використання сучасного високоефективного теплового та електроосвітлювального обладнання.

 

         Компенсаційні заходи.

         На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

         8.      Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

         Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1) Основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

         Зауваження та пропозиції подавати до Нижньоворітської сільської ради.

         Відповідальна особа: головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, земельних ресурсів, комунального майна і господарства та захисту довкілля Нижньоворітської сільської ради.

Телефон 03136-41268, ел.адреса: nvorota@meta.ua

         Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів,  тобто                         до «04» січня  2022 року.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Іван ГРИГА

 

Оригінал документу тут


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь